top of page
Навіщо потрібна реформа

Навіщо потрібна реформа

Неефективне використання енергоресурсів, втрати тепла в будинках без термоізоляції та енерго-затратне виробництво обертається для України величезними збитками.

3

млрд $ на рік

Неенергоефективне опалення житлових та громадських будівель

9

млн 

Потенціал скорочення споживання енергії житловими будинками

9

млрд $ на рік

Потенціал економії на комунальних рахунках

Рішення

Рішення

Аби покращити ситуацію Україна підписала Угоду про Асоціацію з ЄС, розділивши цілі сталого розвитку ООН, зобов’язалася провести реформу енергоефективності та імплементувати в національне законодавство дві Директиви:

Основні стовпи реформи

Основні стовпи реформи

Серые обои
Серые обои

Нормативно-правові акти 

ГЕРБ ( Реформа з енергоефективності України

Їх можна умовно поділити на два типи:

 • Встановлюють цілі або загальні принципи

  Як правило, це Закони України (наприклад, ЗУ “Про енергетичну ефективність будівель”), або акти Уряду, які окреслюють рамки подальшого розвитку (наприклад, «Енергетична стратегія України на період до 2035 року»)

 • Встановлюють конкретні методи, правила та процедури

  Як правило, це підзаконні акти та нормативні акти нижчого порядку (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. №605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем»)

ВРУ вже прийнято 5 ключових Законів України – «Про Фонд енергое-фективності», «Про ЖКП», «Про коме-рційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про енерго-ефективність будівель», «Про особливо-сті здійснення права власності у багатоквартирному будинку» які необхідні для запровадження реформи з енергоефективності у побутовому секторі.

Серые обои
Серые обои

Інституції

ГЕРБ ( Реформа з енергоефективності України

Це учасники економічних відносин та органи влади що їх регулюють:

 • Центральні органи влади – міністерства, державні агентства та служби, тощо

 • Органи місцевого самоврядування

 • Донорські, міжнародні фінансові організації, агентства з розвитку, тощо

 • Банки та інші фінансові установи

 • Підприємства малого, середнього та великого бізнесу; власники активів

  Наприклад, домогосподарства або ОСББ

Серые обои
Серые обои

Інструменти впровадження

ГЕРБ ( Реформа з енергоефективності України

Це механізми, які можуть бути запроваджені на виконання нормативно-правових актів або на покращення відповідного середовища, навіть без наявності чітких регуляторних рамок:

 • Державні та донорські програми фінансової та технічної підтримки

  «Теплі кредити», IQ Energy, Фонд енергоефективності

 • Банківське кредитування на впровадження енергоефективних заходів

 • Податки, штрафи та пені що стимулюють відповідну поведінку

 • Енергоменджмент, енергоаудит та енергетична сертифікація будівель

 • Розвиток енергосервісу (ЕСКО-механізму)

 • Стимулююче тарифоутворення та проведення реформи енергоринків

 • Екологічні стандарти, податкове та митне регулювання ввезення транспорту, розвиток електротранспорту та інфораструктури для електромобілів

 • Комунікаційні, освітні та тренінгові кампанії

Три рівні реформи

Три рівні реформи

Серые обои
Серые обои
ГЕРБ ( Реформа з енергоефективності України

Національний 

- Удосконалення законодавчої бази; -Виконання Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року; -Реалізація програм державної підтримки впровадження енергоефективних заходів; -Функціонування Фонду енергоефективності; -Показова роль щодо впровадження заходів з енергоефективності у будівлях Центральних органів виконавчої влади.

Серые обои
Серые обои
ГЕРБ ( Реформа з енергоефективності України

Муніципальний

Реалізація місцевих цільових програм щодо підтримки енергоефективної модернізації житлового фонду та власних закладів і установ Впровадження системи енергетичного менеджменту та моніторингу на місцях Реалізація інвестиційних програм, стратегій розвитку та впровадження енергоефективних заходів на рівні комунальних підприємств (тепло- та водопостачальних, громадського транспорту, зовнішнього освітлення і т. д.) Розвиток ринку енергосервісу

Серые обои
Серые обои
ГЕРБ ( Реформа з енергоефективності України

Галузевий

Забезпечення підвищення енергоефективності в окремих секторах економіки (транспорту, промисловості, енергопостачання) Реформа енергоефективності у цих сегментах знаходиться на початковому етапі і потребує політичного лідерства, комплексної та скоординованої роботи Уряду, донорів та міжнародних партнерів України.

Де відбудуться зміни?

Де відбудуться зміни?

 • Побутовий сектор

  Приватні та багатоквартирні житлові будівлі

 • Сектор послуг

Комерційні та державні будівлі: офіси, адміністративні приміщення, заклади освіти, охорони здоров’я, торгівля, готелі, склади тощо

 • Промисловість

  Металургія, хімічна галузь, виробництво неметалевих мінеральних виробів, целюлозно-паперова галузь, а також інші галузі обробної промисловості

 • Транспорт

Автомобілі, залізниця, трубопроводи, авіація, морський та річковий транспорт, тролейбуси, трамваї, метрополітен

 • Інше

Виробництво електроенергії і тепла, постачання енергі

Що дасть реформа?

Що дасть реформа?
З чого почати?

З чого почати?

Забезпечити комерційний облік споживання енергоресурсів

Створити ефективні моделі взаємовідносин суб’єктів на енергетичному ринку

Налагодити платіжну дисципліну за спожиті енергоресурси

Створити ефективний ринок енергоаудиту та систему енергоменеджменту

Популяризувати енергоефективність

ця інформація взята та розповсюджується на прохання  https://eeplatform.org.ua/reform/

Ми у соцмережах:

 • Facebook
bottom of page