top of page

Енергетична сертифікація будівель

Головна сторінка > Сфери діяльності > Складання енерегетичних паспортів 

Основні нормативні документи в сфері енергетичної серти-фікації будівель, структура сертифікату енергоефективності будівлі та рекомендації щодо його заповнення розглянуто у цьому розділі.

Витяг з енергетичного серти-фіката будівлі

certificate-of-building-energy-efficiency

Витяг (приклад) з енергетичного сертифіката будівлі, що містить інформацію про клас та інші показники енергетичної ефективності будівлі, розміщується у доступному для ознайомлення громадян місці у будівлі, яку часто відвідують громадяни. Сертифікація енергетичної  ефективності будівлі є обов’язковою відповідно до ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель»

Сертифікація енергетичної ефективності об’єктів будівництва здійснюється на замовлення та за рахунок замовника.


П.п. 6, п.1 статті 1 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» визначає, що енергетичний сертифікат – це електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано;


п.п. 14, п.1 статті 1 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» визначає, що сертифікація енергетичної ефективності - це вид енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими.

0ZR.

Основні нормативні документи у сфері енергетичної сертифікації будівель:

Діяльність у сфері енергетичної сертифікації регламентується нижче наведеними нормативними документами:


Основні:

 • Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22 червня 2017 року. 

 • Наказ Мінрегіону від 11 липня 2018 року №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель».

 • Наказ Мінрегіону від 11 липня 2018 року № 172 «Про проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката».

 

 • Наказ Мінрегіону від 18 жовтня 2018 року №276 «Про затвердження Порядку здійснення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів».

Додатково:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року №265 «Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель».

 

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. №602 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів».

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. №605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем».

 • Наказ Мінрегіону від 21 березня 2018 року №62 «Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати  обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів».

 • Наказ Мінрегіону від 11 липня 2018 року №170 «Про затвердження Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель».

 • Наказ Мінрегіону від 11 липня 2018 року №171 «Про затвердження Порядку застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель».

 

 • Наказ Мінрегіону від 11 липня 2018 року №173 «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі».

 • Наказ Мінрегіону від 06 жовтня 2017 року №267 «Про визначення будівель, які часто відвідують громадяни».

 • Наказ Мінрегіону від 18 жовтня 2018 року №274 «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем».

 • Наказ Мінрегіону від 18 жовтня 2018 року №275 «Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем»

Сертифікація енергетичної ефективності

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:

 

 • Об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України "Про 

       регулювання містобудівної діяльності".

 • Будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади.

 • Будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації  таких будівель).

 • Будівель, у яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

мультимедиа

Будемо на зв'язку

(063) 492-84-57

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Ми у соцмережах:

 • Facebook
bottom of page