top of page
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram
Енергоефективність - має на увазі використання виробництвами  або системами менше енергоресурсів для досягнення показників продуктивності або навіть їх поліпшення в порівнянні із звичайними  виробництвами і системами.

Енергоефективність - має на увазі використання виробництвами або системами менше енергоресурсів для досягнення показників продуктивності або навіть їх

поліпшення в порівнянні із звичайними виробництвами

і системами.

Загальні відомості про енергоефективність

Ефективне використання енергії призводить до її економії, скороченні виплат по рахунках за

комунальні послуги, і захисту довкілля як наслідок зменшення споживання енергоресурсів і 

скорочення викидів парникових газів.

Ефективне використання енергоресурсів є найбільш важливим і економічно доцільним, але в той же 

час, найменш використовуваним і найменш зрозумілим способом підвищення прибутковості

підприємства. 

 

Енергоефективність означає робити більше при менших витратах енергії, незалежно ким було дано

визначення поняття - інженерами, фінансистами, власниками або політиками.

Насправді, тема переваг підвищення енергоефективності не нова.

Безліч міжнародних проектів, що спонсоруються Європейською Комісією, Програмами Tacis, Thermie, 

USAID і іншими організаціями, починаючи з 90х, зробили енергоефективність впізнаним терміном.

 

Багато хто вжезна  і розглядає енергоефективність, економію енергоресурсів і скорочення викидів,

як очевидну умову конкурентоспроможності компаній і наявності доступного і чистого джерела 

енергозабезпечення в майбутньому. 

Сьогодні практично загальновідомо, що підвищення енергоефективності дозволяє країнам долати тиск,який на них робить залежність від енергоресурсів, вирішувати питання ненадійності енергопостачань, нерівності, високих цін і рахунків за енергоресурси, а також екологічної шкодиі збитку здоров'ю.

 

Власники підприємств і менеджери також розуміють, що енергоефективність - це ключ до

конкурентоспроможності компанії на відкритому ринку.

Навіщо підвищувати енергоефективність?
Енергозбереження в промисловому секторі економіки означає отримання того ж економічного 
результату, але з найменшими витратами енергії , або отримання більш високих результатів,
витрачаючи таку ж кількість енергії які раніше, або витрачаючи меншу кількість енергії  на

одиницю вироблюваної продукції. Це означає скорочення споживання енергії і, в той-ж час, 

економію грошових коштів.

 • Більшість країн СНД є дуже енергоємними. Наприклад, в Україні і Росії (а також в інших країнах)

питоме споживання енергії вище, ніж в країнах ЄС приблизно в 3 рази, що означає, що ці країни 

споживають на одиницю ВВП в рази меньш.

З одного боку, це викликано тим, що існує певна структура економіки країни - економіка слабо 

диверсифікована і, головним чином, сфокусована на інтенсивній здобичі енергії і відповідної 

переробної промисловості. З іншого боку, існує величезна потреба в модернізації устаткування майже в усіх секторах економіки. Застаріле устаткування і старі технології є одним з джерел втрат електроенергії.

Енергоефективність - це не рекламні прийоми і не хитрощі екологів, а простий комерційний засіб 

досягти рентабельності і зміцнити фінансове положення компанії. Економічний розрахунок 

інвестицій в енергоефективність показують, що період окупності таких інвестицій коливається 

залежно від типу проекту, але, в цілому, складає 0,5-6 років, що є непоганим показником

впорівнянні з традиційними капіталовкладеннями.І це не дивно, оскільки при зростанні цін на

енергоносії і, відповідно, зростанні заощаджень на цьому завдяки здійсненим інвестиціям, період 

фінансової віддачі скорочується. 

 

Як правило,внутрішня норма прибутку на інвестиції в проекти по енергоефективності вище, ніж

процентна ставка за кредитами. Це означає, що будьякий додатковий кредит, що компанія 

бере, має обмежений вплив на фінансові показники компанії, а кінцевий фінансовий ефект від

інвестицій є позитивними.

В цілому, підвищення енергоефективності призводить до:

 • Зниженню витрат на енергоносії

 • Підвищенню рентабельності

 • Поліпшенню якості продукції

 • Позитивному іміджу

 • Підвищенню конкурентоспроможності і вартості компанії.

Навіщо інвестувати в енергоефективність?

 • Інвестування в стійкий розвиток енергетики є стратегічним підходом для забезпечення 

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. Зазвичай інвестиції на підвищення

енергоефективності покриваються в значній частині за рахунок економії енергії, мають короткі 

терміни окупності і вигідні норми рентабельності.

Загальний підхід по поліпшенню енергоефективності

 • Впровадження заходів по підвищенню енергоефективності може бути виконане власними 

силами або підрядниками. Узявши на приклад промисловий майданчик, давайте тепер пройдемо

через кроки по розвитку плану дій енергетичної ефективності.

Устаткування
Оцінка устаткування вимагає хорошого знання технологій і систем. Для визначення втрат в процесі 

виробництва необхідно створити програму контролю і перевірки на відповідності технічним умовам. 

 

Облік усіх видів енергоспоживаючих установок, їх кількості і основних  технічних показників може

зайняти деякий час. Ускладнити цей процес також може  відсутність хорошої взаємодії між різними 

відділами на підприємстві. Проте, цей етап обліку енергоспоживання є надзвичайно важливим. 

Він забезпечує технічною і економічною інформацією оцінку можливого енергозбереження. Також,

необхідно визначити і оцінити прибуток за рахунок підвищення продуктивності і зменшення витрат

на зміст і обслуговування устаткування. 

 

Оцінка енергозбереження
Визначивши і оцінивши основні характеристики  виробничої лінії, можна буде оцінити потенційну

економію. Рекомендованими критеріями для класифікації енергозбереження є потенційна економія,

інвестиційна вартість і складність впровадження.

 

Така класифікація допоможе визначити найбільш ефективні заходи.

План дій
Необхідно скласти план дій, визначивши завдання і терміни виконання. План дій повинен складатися

з прийнятих рекомендацій, які обгрунтовані на проведеної раніше оцінки енергоспоживанні виро-бництва.

Також, відповідальна особа за захід має бути визначена в плані.

Моніторинг і контроль
Впровадження плану дій вимагає індикаторів результативності для моніторингу і контролю 

результатів заходів по енергоефективності.

Якорь 1
Оцінка енергозбереження nikolaev

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД, БАЗОВАНИЙ НА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Наносячи на карту основні комунікації систем ЖКГ міст,
ми дізнаємося локальні і глобальні проблеми, розуміємо де необхідно втрутитися, щоб надати найбільший вплив.

 

Дослідження допомагають нам розкривати детальну інформацію про впливи, ризики та можливості, а наш системний підхід пояснює, як конкретні проблеми взаємопов'язані. Поєднання цих підходів дозволяє нам знаходити критичні точки втручання і направляти зусилля на досягнення найбільш ефективних результатів.

ensave

Нормативно -правові акти

Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 №676

 

Закони

Закон України «Про електроенергетику»

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

Закон України «Про альтернативні види палива»

Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»

Закон України «Про енергозбереження»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про засади державної мовної політики»

Закон України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"

Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"

Закон України № 514-VIII від 04.06.2015 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії"

Закон України № 1713-VIII від 01.11.2016  "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про альтернативні види палива"

Закон України №1959-VIII від 21.03.2017 "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо стимулювання

виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії"

Постанови Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 589 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016  №63 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 929 "Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 845 "Про затвердження Примірного енергосервісного договору" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 340 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 338 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 177 "Деякі питання використання у 2015 році коштів для здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 4 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 № 719 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 676 «Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження»" ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 453 «Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 314 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 293 «Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. №702 «Про затвердження технічних регламенті щодо енергетичного маркування» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. №787 «Про затвердження Технічного регламенту щодо максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 687 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056» ​ Постанова КМУ від 14 листопада 2012 року № 1043 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 689 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 105 «Деякі питання виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1005 «Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від оподаткування» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. № 689 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 447 «Питання реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 587 «Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.10 №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» ​ Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.10 №243 ​​ Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.10 №243 ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.06 №1670 «Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.04 №1307 «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 №1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету» ​ Постанова Кабінет Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1094 «Про державну експертизу з енергозбереження» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 №830 «Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт» ​ Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994р. № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»

Розпорядження Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1228-р "Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року" ​ Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року ​​ План заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 499-р "Про схвалення розробленого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження плану імплементації деяких актів законодавства ЄС" ​ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1150-р «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» ​ Директива 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 5 квітня 2006 р. про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС ​​ Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р. про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами ​​ Директива 2010/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичної ефективності будівель ​​ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.14 р. № 1014-р «Про затвердження плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року» ​ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 791-р «Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС» ​ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 902-р «Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» ​ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12. 2011 р. № 1321-р «Про утворення територіальних органів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження» ​ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.09 №891-р «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» ​ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.08 №1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»

Накази Наказ Держенергоефективності від 28.04.2016 р. № 33 "Про внесення змін до наказів Держенергоефективності від 26.03.2013 № 51 та від 29.03.2013 № 52" Наказ Мінрегіону від 18.02.2016 № 27 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2016 №376/28506  ​ Наказ Держенергоефективності від 21.03.2016 № 23 "Про внесення змін до Порядку здійснення службових відряджень в межах України та за кордон працівників Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України" ​ Наказ Держенергоефективності від 21.10.2015 № 119 "Про затвердження Порядку здійснення службових відряджень в межах України та за кордон працівників Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України" ​ Наказ Держенергоефективності України від 20.11.14. № 54 «Про переміщення територіальних органів Держенергоефективності України та державних підприємств» ​ Наказ Держенергоефективності України від 06.09.2013 № 93 «Про внесення змін до наказу Держенергоефективності від 29.03.13 р. № 52» ​ Наказ Держенергоефективності України від 21.06.2013 №79 «Про затвердження Галузевого класифікатора енергозберігаючих товарів» ​ Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.02.2013  №142 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, і форми для подання запиту на одержання публічної інформації» ​ Наказ Держенергоефективності України від 07.05.12 №36 «Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Держенергоефективності та Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Держенергоефективності» ​ Наказ Держенергоефективності від 21.03.12 № 28 "Про затвердження Угоди про взаємодію між спеціалізованою організацією, атестованою Держенергоефективності на право проведення енергетичного аудиту та Центральною групою енергетичного аудиту Держенергоефективності" ​ Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.10.2011 р. № 105 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» ​ Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.09.2011 р. № 64 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів»» ​ Наказ Держенергоефективності України від 21.07.11 №63 «Про затвердження Методики розрахунку показника енергоємності валового регіонального продукту» ​ Наказ НАЕР від 24.09.10 № 114-10 «Про затвердження Порядку виконання НДДКР» ​ Наказ НАЕР від 20.05.10 № 56 «Про затвердження Типової методики «Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту»» ​ Наказ НАЕР від 17.03.09 №33 «Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання» ​ Наказ НАЕР від 01.04.2008 р. № 49 «Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів» ​ Наказ Держкоменергозбереження від 10.12.04 № 183 «Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного»

Рекомендуємо ознайомитися:   >    реформа з  енергоефективності

Ми у соцмережах:

 • Facebook
bottom of page