top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

BSBEEP

Якорь 1

    - Метою проекту є підтримка прикордонного (чорноморського) партнерства для   економічного і соціального розвитку на основі об'єднання ресурсів та створення   адміністративного потенціалу для розробки і здійснення політики місцевого розвитку.

Проект спрямований на створення знань і обмін досвідом мережі, спрямованої на сприяння підвищенню енергоефективності будівель. Мережа буде залучати до співпраці широке коло організацій, таких як місцеві та регіональні органи влади, університети та науково-дослідні центри та неурядові організації, які допоможуть просуванню енергоефективності в будівлях на місцевому і регіональному рівні.

Тим часом вона буде зосереджена на підвищенні інформованості і мобілізації приватного сектора і мобілізацію коштів для підтримки майбутніх ініціатив.

Досвід міста у залученні інвестицій..

В рамках спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Басейн Чорного моря» і Між-народного Чорноморського клубу Миколаїв спільно з муніципалітетами грецького міста Кавала і ще 6 партнерами подали заяву на участь в конкурсі з реалізації проекту «План енергоефективності будівель Чорного моря », який передбачає впро-вадження енергозбері-гаючих технологій в будівлях Чорноморських країн.

З метою забезпечення ефективної реалізації проекту по енергоефективності «Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan» рішенням Миколаївської міської ради від 22.09.2012 № 20/2 визначено департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уповноваженим органом по здійсненню заходів і необхідних дій по реалізації вищезгаданого проекту

З метою забезпечення ефективної реалізації проекту по енергоефективності «Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan» рішенням Миколаївської міської ради від 22.09.2012 № 20/2 визначено департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уповноваженим органом по здійсненню заходів і необхідних дій по реалізації вищезгаданого проекту.

Основна мета BSBEEP полягає в зміцненні адміністративних можливостей місцевих органів влади та установ в секторі

вирішення проблеми енергоефективності будівель, має серйозні екологічні та економічні наслідки на місцевому та глобальному рівнях.

В рамках проекту передбачається вирішити ряд завдань, ряд з яких вже виконані в поточному році: сформована і працює робоча  група проекту, в яку входять представники департаменту ЖКГ МДА і громадськості.

bsbeep HR. -ЦПДвЕ

Визначено координатора проекту, експерта і перекладача, проведено закупівлю матеріально-технічних засобів, проведення енергетичний аудит і виготовлені проекти двох будинків серії 96К, підготовлений аналіз за основними енергетичних показників міста, знаходяться в роботі питання дослідження

механізмів і можливостей фінансування проектів енергозбереження на державному рівні і рівні

муніципалітету, а також перспективних для реалізації програм зниження енергоємності в житлово 

комунальній сфері.

 

Триває вивчення найбільш ефективних практик, які доступні, з питань підвищення енергоефективності в будівництві і будівельних стінових матеріалів, формуються бази даних громадських організацій і експертів, що працюють в цій галузі

В рамках проекту BSBEEP на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова проведена міжнародна науково-технічна конференція «Муніципальна енергетика проблеми, рішення», в якій крім вітчизняних вчених і практиків взяли участь представники наукових кіл КНР, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусії, зі участю департаменту ЖКГ МДА підготовлені і видані матеріали конференції.


Вартістю реалізації проекту становить 83 389,51 євро. Основна частина гранту фінансується урядом Румунії (75 050,56 євро). Крім того, передбачено співфінансування з міського бюджету в розмірі 8 338,95 євро.
Департаментом ЖКГ МДА відкритий рахунок в Райффайзен Банку Аваль в іноземній і національній валюті згідно з вимогами чинного законодавства.


Згідно з вимогами конкурсу завершена процедура оформлення документів для перерахування грантових коштів від уряду Румунії департаменту ЖКГ МДА. В 2014 році почалося фінансування в сумі 22500,0 євро.

Департаментом ЖКГ МДА укладено договір з Національним університетом кораблебудування на проведення робіт з енергоаудиту житлового фонду. ( Енергетичний аудит житлових будинків Миколаєва.)

 

Планується і надалі проводити енергетичні обстеження і термографічні зйомки найбільш характерних будівель міста розробка навчальних програм з питань енергозбереження та енергетичного менеджменту для цільових груп (співробітники муніципалітету, журналісти, студенти та інші); розробити і реалізувати на практиці ряд «пілотних» проектів в рамках BSBEEP в області енергоефективності.

У рамках програми BSBEEP, з метою підвищення энероэфективности у будівлях - Центром прикладних досліджень в енергетиці були розроблені  "НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ" в яких відверто та всебічно розглянуті

питання енергозбереження ! (див. посилання -НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ)

Для пояснень головної мети програм BSBEEP співробітники ЦПДвЕ брали участь в різних науково-освітніх заходах:

Голеншин ВВ -співробітник ЦПДвЕ
www.gazetegercek.com.
  • Співробітник ЦПДвЕ  спільно з представниками міської адміністрації м.Миколаєва приймали участь у п'ятому фінальному засіданні по реалізації проекту BSBEEP за участю всіх партнерів проекту, яке проходило в Греції у м.Кавала в період з 19-20 листопада 2015р.

  • В рамках реалізації програм співробітниками проводились навчальні семінари в приміщеннях громадських організацій в яких брали участь більше 50 слухачів.

навчальні семінари (2)
навчальні семінари
навчальні семінари (1)

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ BSBEEP

 

GA1

GA1: Знання та інформація збір і поширення – Аналіз зовнішньої поточної ситуації

Діяльність GA 1.1 – Інформація: збір та розповсюдження. Аналіз зовнішньої ситуації  GA- 1.pdf
Резюме     

        

Діяльність GA1.2 – Збір інформації стосовно фінансування, програм і політичних ініціатив в ЄС, на національному і місцевому рівнях, їх оцінка для того, щоб забезпечити потреби партнерів   GA 1.2.pdf
Резюме

Діяльність GA1.3 – Активні органи та експерти, які беруть участь у питаннях енергоефективності та їх пропозиції щодо реалізації  GA 1.3.pdf
Резюме

Діяльність GA1.4 – Активні органи та експерти, які беруть участь у питаннях енергоефективності – «BSBEEP POOL» GA 1.4.pdf
Резюме

Діяльність GA1.5 – Збирання інформації про будівельні матеріали і системи, що пов’язані з питаннями енергоефективності – «BSBEEP AGORA»  GA 1.5.pdf
Резюме

GA2

GA2: Підготовка до реалізації - аналіз внутрішньої поточної ситуації

Діяльність GA 2.1 – Енергетичний аудит. Оцінка споживання енергії та інших екологічних даних із застосуванням звичайних і термографічних методів. Обрані цілі оцінки. GA 2.1.pdf

Звіт по м. Миколаїв

Діяльність GA 2.2 – Дослідження і розробка інструменту оцінки споживання енергії (електронний інструмент) для будівель на основі останніх даних і міжнародних методологій  
www.bsbeep.com

Діяльність GA 2.3 – Розрахунок вуглецевого сліду (CF) на муніципальному рівні

GA 2.3.pdf
Звіт по м. Миколаїв

Діяльність GA 2.4 – Запис і попередній відбір потенційного будівлі в якості мішеней для здійснення модернізації дій (пілотних демонстраційних проектів)

GA 2.4.pdf
Звіт по м. Миколаїв

 

GA3

GA3: Інтегровані процеси планування і підходи – Планування, впровадження та навчання

 

GA 3.1 – Планування і здійснення заходів щодо підвищення обізнаності місцевих суб'єктів з питань енергетики в повсякденному житті.   
www.bsbeep.com

 

GA 3.2 – Виявлення та оцінка запропонованих заходів щодо поліпшення екологічних показників – Розробка плану дій. GA 3.2.pdf
Звіт по м. Миколаїв

 

GA 3.3 – Реалізація демонстраційних пілотних проектів.  GA 3.3.pdf
Звіт по м. Миколаїв 

 

GA 3.4 – Навчальні заняття по різним цільовим групам. GA 3.4.pdf
Звіт по м. Миколаїв  

Ми у соцмережах:

  • Facebook
bottom of page