top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Рекомендована література

  • Співробітниками Центру прикладних досліджень в енергетиці

      періодично розробляється  і впроваджується в сферу освіти

      цікава технічна література.

Якорь 1

ДОВІДНИКОВИЙ ПОСІБНИК

В довідниковому посібнику приведені короткі відомості по матеріалам, деталям і виробам, що використовуються в теплових мережах. Наводиться їх номенклатура, технічні характеристики й основні вимоги по застосуванню.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Теплоенергетика" та спорідненим енергетичним спеціальностям

Посібник може бути корисним інженерно-технічним працівникам, що пов'язані з проектуванням, будівництвом, ремонтом і експлуатацією теплових мереж.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

У рамках програми BSBEEP, з метою під-вищення енероефективности у будівлях -

Центром прикладних досліджень в енергети-

ці були розроблені"НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ"в яких відверто та всебічно розглянуті 

питання  енергозбереження!  (повна інформація)

Energy Management : навчальний посібник з англійської мови

Навчальний посібник має на меті засвоєння студентами англомовної термінології з енергетичного менеджменту та формування у них професійної комунікативної компетенції у відповідній галузі. Складається з п’яти розділів, що містять аутентичні галузеві тексти та систему вправ, а також з додатків із граматичним та лексичним довідковим матеріалом.

Призначений для студентів спеціальності «Енергетичний менеджмент».

РОЗРАХУНОК УСТАНОВОК СОНЯЧНОГО.png

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Розглянуті методики та програмне забезпечення для розрахунку установок сонячного теплопостачання, що застосовуються  у

будинках житлового і громадського призначення. Дані рекомендації по вибору параметрів та оцінці доцільності впровадження цих

установок на передпроектній стадії.
Призначені для студентів спеціальностей
«Енергетичний менеджмент»,«Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища»,«Системотехніка об'єктів морської інфраструктури» та інших споріднених спеціальностей.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Методичні вказівки мають на меті ознайомити студентів з найбільш поширеними конструкціями систем сонячного

теплопостачання призначених для застосування в житлових і

громадських будинках. Описано будову систем різного призна-

чення, розглянуті її основні складові елементи та вимоги до цих і елементів.
Призначені для студентів спеціальностей
«Енергетичний менеджмент», «Екологія», «Технології захисту навколишнього

середовища»,«Системотехніка об'єктів морської інфраструктури»

та інших споріднених спеціальностей.

СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В БУДИ

Ми у соцмережах:

  • Facebook
bottom of page