top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Рекомендована література

Рекомендована література
  • Співробітниками Центру прикладних досліджень в енергетиці  періодично розробляється  і впроваджується в сферу освіти  цікава технічна література.

Якорь 1

ДОВІДНИКОВИЙ ПОСІБНИК

В довідниковому посібнику приведені короткі відомості по матеріалам, деталям і виробам, що використовуються в теплових мережах. Наводиться їх номенклатура, технічні характеристики й основні вимоги по застосуванню.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Теплоенергетика" та спорідненим енергетичним спеціально-стям.

Посібник може бути корисним інженерно-технічним працівникам, що пов'язані з проектуванням, будівни-цтвом, ремонтом і експлуатацією теплових мереж.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

У рамках програми BSBEEP, з метою під-вищення енергоефективности у буді-влях Центром прикладних досліджень в енергетиці були розроблені " НАВЧА-ЛЬНІ ПОСІБНИКИ" в яких відверто та всебічно розглянуті питання енерго-збереження!  (повна інформація)

Energy Management : навчальний посібник з англійської мови

Навчальний посібник має на меті засвоєння студентами англомовної термінології з енергетичного менеджменту та формування у них професійної комунікативної компетенції у відповідній галузі. Складається з п’яти розділів, що містять аутентичні галузеві тексти та систему вправ, а також з додатків із граматичним та лексичним довідковим матеріалом.

Призначений для студентів спеціальності «Енергетичний менеджмент».

Energy Management : навчальний посібник з англійської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Розглянуті методики та програмне забезпечення для розрахунку установок сонячного теплопостачання, що застосовуються у будинках житлового і громадського призначення. Дані рекомендації по вибору параметрів та оцінці доцільності впровадження цих установок на перед-проектній стадії.
Призначені для студентів спеціальностей
«Енергетичний менеджмент»,«Екологія», «Технології захисту навко-лишнього середовища», «Системотехніка об'єктів морської інфраструктури» та інших споріднених спеціальностей.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Методичні вказівки мають на меті ознайомити студентів з найбільш поширеними конструкціями систем сонячного теплопостачання призначених для застосування в житлових і громадських будинках. Описано будову систем різного призначення, розглянуті її основні складові елементи та вимоги до цих і елементів.
Призначені для студентів спеціальностей
«Енергетичний менеджмент», «Екологія», «Технології захисту навколишнього 
сере-довища»,«Системотехніка об'єктів морської інфраструктури» та інших споріднених спеціальностей.

Ми у соцмережах:

  • Facebook
bottom of page