top of page
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Якорь 1
 • Термомодернизация - захід по поліпшенню теплотехнічних характеристик будівлі, будови і

 споруди, що призводить до зниження в них втрат теплової енергії;

 • Клас енергоефективності будівлі, будови, споруди - рівень економічності енергоспоживання будівлі,  будови, споруди, що характеризує його енергоефективність на стадії експлуатації;​

 • Умовне паливо - прийнята при технікоекономічних розрахунках, одиниця, що регламентується в 

нормативах і стандартах, служить для  зіставлення теплової цінності різних видів органічного палива;

 • Енергетичний аудит (енергоаудит) - збір, обробка і аналіз даних про використання енер-гетичних ресурсів в цілях оцінки можливості і потенціалу енерго-збереження та підготовки

 укладення договорів;

 • Енергетичні ресурси - сукупність природних і зроблених носіїв енергії, запасена енергія яких 

використовується нині або може бути використана в перспективі в господарській і інших видах 

діяльності

 • Ефективне використання енергетичних ресурсів досягнення технічно можливого і економічно 

виправданого рівня використання енергетичних ресурсів;

 • Енергетична ефективність (енергоефективність)характеристики, що відбивають відношення

корисного ефекту від використання енергетичних ресурсів до витрат енергетичних ресурсів, зроблених в цілях отримання такого ефекту;

 • Клас енергоефективності електричного енергоспоживаючого облаштування -рівень 

економічності енергоспоживання електричного енергоспоживаючого пристрою, що характеризує його

енергоефективність на стадії  експлуатації; 

 • Енергозбереження - реалізація організаційних, технічних, технологічних, економічних і інших

заходів, спрямованих на зменшення об'єму використовуваних енергетичних ресурсів;

 

 • Акредитація в області енергозбереження і підвищення енергоефективності -

процедура офіційного визнання уповноваженим органом в області  енергозбереження і підвищення

енергоефективності компетентності юридичних осіб здійснювати енергоаудит і (чи) експертизу енерго-збереження і підвищення енергоефективності;

 • Менеджмент в області енергозбереження і підвищення енергоефективності (енерго-

менеджмент) - комплекс адміністративних дій, спрямованих на забезпечення раціонального 

споживання енергетичних ресурсів і підвищення енергоефективності об'єкту управління, що включає

розробку і реалізацію політики енергозбереження і підвищення енергоефективності, планів заходів, 

процедур і методик моніторингу, оцінки енергоспоживання і інших дій, спрямованих на підвищення  енергоефективності;

 • Уповноважений орган в області енергозбереження і підвищення енергоефективності

(далі повноважений орган) - центральний виконавчий орган, що здійснює керівництво  в області 

енергозбереження і підвищення енергоефективності;

 • Експертиза енергозбереження і підвищення енергоефективності - експертиза, що проводи-

ться в цілях оцінки енергоефективності архітектурно будівельних і технічних рішень, пов'язаних з

використанням енергетичних ресурсів і оптимізацією витрат споживачів на енергозабезпечення, при

будівництві будівель, будов, споруд, а також при проведенні їх  реконструкцій,  капітального ремонту;

 • Енергозбережне устаткування - устаткування, що дозволяє підвищити ефективність  вико-ристання енергетичних ресурсів;

 • Енергозбережний матеріал - матеріал, що дозволяє підвищити ефективність використання енергетичних ресурсів.

Ми у соцмережах:

 • Facebook
bottom of page