top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

{ Назва Закону в редакції Закону 

 

N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 } 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.112 ) 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 2196-IV ( 
2196-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.95 
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 
N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.571 
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53 
N 4434-VI ( 4434-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 42, ст.526 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682 
N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014, ВВР, 2014, N 41-42, ст.2024 N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015, ВВР, 2015, N 14, ст.96 
N 191-VIII ( 
191-19 ) від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.133 
N 1540-VIII ( 
1540-19 ) від 22.09.2016, ВВР, 2016, N 51, ст.833 
N 2047-VIII ( 
2047-19 ) від 18.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.314 
N 2119-VIII ( 
2119-19 ) від 22.06.2017, ВВР, 2017, N 34, ст.370 } 

{ У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації" та "органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері р
озвитку водного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання" та "органи державної санітарно-епідеміологічної служби" у відповідному відмінку згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 
16.10.2012 } 


{ У тексті Закону слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом N 1540-VIII ( 1540-19 ) від 22.09.2016 } 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для 
здоров'я людини питною водою.

Розділ I


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів


У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду; 
{ Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 } питна вода - вода, призначена для споживання людиною  (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для 
задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікро-біологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води; { Абзац третій статті 1 в редакції Законів N 1602-VII ( 1602-18 ) 
від 22.07.2014, N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 } водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем 
централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод; { Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }  водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних  споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам; джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї; екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2196-IV ( 2196-15 ) від 18.11.2004 } інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання; { Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 4434-VI ( 4434-17 ) від 23.02.2012 } далi

Завдання і заходи Програми

Обсяги та джерела фінансування Програми

  • Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України,

  • коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;

  • коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства подає щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та регіональних комісій.

Ми у соцмережах:

  • Facebook
bottom of page