top of page
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

Нажаль так склалось, що сучасна Україна займає почесне місце серед країн які

мають величезний дефіцит поливно-енергетичних ресурсів, який складає десь 45-50% від споживання. Та в порівнянні з країнами EС питоме споживання енергії вище, ніж в країнах ЄС приблизно в 3 рази, а це є ознакою того що, ці країни споживають на одиницю ВВП в рази менше.​

З одного боку, це викликано тим, що існує певна структура економіки країни - економіка слабо 

диверсифікована і, головним чином, сфокусована на інтенсивній здобичі енергії і відповідної 

переробної промисловості. З іншого боку, існує величезна потреба в модернізації устаткування майже в усіх секторах економіки. Застаріле устаткування і старі технології є одним з величезних джерел

втрат електроенергії.

В зв`язку з тим державне керівництво обрало стратегію державної політики на розвиток економіки і соціальної сфери в енергозбереженні, що реалізовується шляхом розробки нових енергозберігаючих,  технологій, ефективних систем і засобів контролю за енерго-використанням, захистом довкілля від забруднення, та впровадження систем енергетичного менеджменту.

"Енергетичний менеджмент" – це діяльність, що спрямована на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві або в муніципалітетах, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат.

Енергетичний менеджмент є обов’язковим елементом в структурі підприємства яке поставило собі за мету скорочення споживання енергетичних ресурсів, шляхом їх подальшого ефективного використання.

 

Енергетичний менеджмент є ефективним інструментом для підвищення конкурентоздатності підприємства, шляхом скорочення видатків на придбання енергетичних ресурсів і їх нераціональних втрат.

Енергоменеджмент включає:

 • моніторинг енергоспоживання;

 • аналіз існуючих показників як основи для складання нових бюджетів та розрахунків;

 • розроблення інноваційних, безвідходних, та прибуткових технологій;

 • планування нових енергозберігаючих заходів, їх розроблення та впровадження;

 • організацію впровадження систем енергетичного менеджменту у економіку країни.

Впровадження системи енергетичного менеджменту на підприємствах є відомої і обов'язковою процедурою у світі. 

Міжнародна організація зі стандартизації у 2011 році ввела в дію стандарт

                         ISO 50001 Енергетичний менеджмент.

ISO 50001 надає основи, які дозволяють організаціям:

 • розробку політики в сфері енергозбереження;

 • встановлення цілей і завдань для досягнення мети політики в сфері енергозбереження;

 • використання отриманих даних для повного розуміння енергоспоживання та прийняття  важливих рішень з цих питань;

 • оцінювати кінцеві результати підвищення рівня енергоефективності;

 • проводити аналіз ефективності впровадження політики в сфері енергозбереження;

 • удосконалювати роботу яка повязана з впровадженням системи енергетичного менеджменту на підприємстві.

Ми у соцмережах:

 • Facebook
bottom of page