top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram
Солнечная энергия

 30 років!

УПЕВНЕНО ЗБЕРІГАЄМО НАЙВИЩУ ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

Історія ЦПДвЕ

HISTORI  IN NUK

 

Сталість

 

Вже більше трьох десятиліть ЦПДвЕ є синонімом незмінно високої якості і надійності ! 

У 1995р на базі технічного ВНЗ НKІ (НУК) завдяки зусиллям і необхідному досвіду, кількома науковими фахівцями в галузі енергетики та енергозбереження був створений ЦЕНТР ПРИКЛА-ДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕНЕРГЕ-ТИЦІ ( далі як  ЦПДвЕ ).     

1
Engineer Looking At Blueprint On Site

-2002-

Історія створення ЦПДвЕ тісно пов'язана з розвитком подій в державі, коли на зміну СРСР, який мав вдосталь паливно-енергетичних ресурсів, поступово прийшла Незалежна Україна з її відносно невеликим запасом необхідних енергопродуктів, а також сформувалось непрофесійне політичне керівництво яке не усвідомлювало майбутніх проблем енергетики та енергозбереження.

далі>

2
ЦПИвЭ (energetika _

За останні 20 років Україна пройшла непростий техніко - економічний шлях розвитку в сфері енергоспоживання, але проблеми технологічної відсталості, відтік за кордон проф-кадрів, і катастро-фічної нестачі енергоресурсів, тільки багаторазово загострилися.

На тлі внутрішньодержавної політики 90-х. , та початку 2000р., а також з невизначеністю з питань в енергетичному секторі, і проблем пов'язаних з нестачею квалі-фікованих фахівців  утворився ЦЕНТР ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІД-ЖЕНЬ В ЕНЕРГЕТИЦІ. Історія його створення має цілком логічну причину.

далі>

3
матеріально-технічна база ННЦМІ

З часу формування колективу і початку вирішення важких технічних завдань нажаль  за-старіває  матеріально-технічна база, також стали відсутні не-обхідні деякі сучасні прилади, лабораторії та кабінети вимагали ремонту, робочі місця ставали не-комфортними, а заробітна плата вже зовсім не була конкуренто-спроможна.

Інтелектуальні інвестиції НУКа ... Де наука - там прогрес ...

 

далі>

4
Помутнение небоскребы

Проведені енергетичні обстеження: 

5
Карта-выполненных-работ-ЦПИвЭ-по-городам.png

Ми у соцмережах:

  • Facebook
bottom of page