top of page

Енергетичне обстеження

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ЩО ТАКЕ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ (ЕНЕРГОАУДИТ)

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ
ЩО ТАКЕ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ (ЕНЕРГОАУДИТ)

Енергетичні об'єкти і інфраструктура України потребують швидкої  модернізації.  Згідно з оцінками, 

більше за 90%  газовых турбіни, майже 60% парових турбін і зарових котлів відпрацювали не 

менше 30 років. 

Передавальні електромережі відрізняються низькою ефективністю, а втрати при передачі і розподілі 

оцінюються на рівні 27% об'єму вироблюваної електроенергії.

Капіталовкладення потрібні не лише для виробників електроенергії, але і для її кінцевих споживачів:

доля промислових підприємств споживає набагато більший об'єм енергії для виробництва

(до п'яти разів), чим аналогічні підприємства в західних країнах. І відбувається це головним чином із-за

застарілих технологій і устаткування.

Надійне енергопостачання - одне з основних завдань в досягненні амбітних цілей, поставлених урядом 

України на шляху до стійкого економічного зростання на найближчі роки. 

Відповідно до стратегії модернізації країни, яка виконується у рамках державної програми форсованого

індустріально-інноваційного розвитку на 2010-2014 роки, за цей період очікується приріст ВВП на 50. Це, у свою чергу, припускає щорічне зростання потреби в електроенергії в середньому на 3%.

У зв'язку з цим, важливим завданням на сьогодні є енергозбереження і підвищення енергоефективності 

як одне  з пріоритетних напрямів економічної політики багатьох приватних компаній і  державних 

установ, як і орієнтовані на динамічний розвиток, як в плані зниження витрат на виробництво товарів

і послуг, так і відповідно до загальної спрямованості державних програм, націлених на зниження енерго-

ємності  економіки країни.

Голеншин В.В -співробітник ЦПДвЕ

Дізнайтеся про своє підприємство більше!

ЦПДвЕ, оснащений найсучаснішими приладами, продемонструє ваші проекти, покаже критичні і небезпечні сторони вашого підприємства. Ви можете вибрати вид енергетичного обстеження відповідно до ваших побажань.

Енергетичний аудит (енергоаудит) - збір, обробка і аналіз даних про використання енергетичних 

ресурсів  в цілях оцінки можливості і потенціалу енергозбереження і підготовки укладення договорів.

Завдання енергоаудиту :

 

 • Виявити джерела нераціональних енергетичних витрат і невиправданих втрат енергії;

 

 • Розробити на основі техніко-економічного аналізу рекомендації по енергозбереженню і 

підвищенню енергоефективності;

 • За результатами енергоаудиту складається укладення по енергозбереженню і підвищенню 

енергоефективності;

Укладення енергоаудиту видається на фірмовому бланку юридичної особи, що здійснювала енергоаудит.

 

В результаті енергоаудиту:

 

 

- Дається оцінка ефективності використання ПЕР;

- Розкриваються причини виявлених порушень і недоліків;

- Визначаються резерви економії ПЕР;

- Пропонуються технічні та організаційні енергозберігаючі рішення із зазначенням прогнозованої економії в натуральному і вартісному виразах і оцінкою вартості їх реалізації.

 

   

"ЦПДвЕ" будучи однією з  компаній у сфері енергоефективності, має необхідний  досвідчений, 

кваліфікований персонал і сучасне устаткування для проведення енергоаудиту, що включає повне інструментальне енергетичне обстеження, детальний енергоаудит із складанням паливно-енергетичних балансів енергооб'єктів, а також розробку комплексних заходів по енергозбереженню і підвищенню енергоефективності.

 Харитонов М.Ю- співробітник ЦПДвЕ

Ефективно ведіть свій бізнес!
Немає нічого простішого, ніж дізнатися втрати енергії свого підприємства з компанією ЦПДвЕ, яка проводить енергоаудит!

 

 

 

 

 


Відкрийте для себе світ енергозбереження, починайте економити свої фінанси і максимізуйте прибуток за допомогою впровадження систем енергоменеджменту!

- ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ЕНЕРГОАУДИТ

 

Енергетичний аудит підприємств проводиться з метою оцінки ефективності використання 

організаціями паливно-енергетичних ресурсів (електричній і тепловій енергії, природного і попутного

газів, твердого палива, нафти і продуктів її переробки), виявлення можливості економії ресурсів і

розробки комплексу заходів по енергозбереженню.


Вигода від впровадження заходів по енергозбереженню і підвищенню енергоефективності :

 • Зниження витрат на енергоресурси - річна економія споживаних енергоресурсів  може в 

середньому складати від 10% до 30% ;

 • Зниження собівартості зроблених товарів і послуг;

 • Підвищення якості зроблених товарів і послуг;

 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства;

 • Зниження ризиків, пов'язаних з підвищенням тарифів, нестабільної або неправильної роботи 

інженерних систем.

Таким чином, енергоаудит потрібний у тому випадку, якщо керівництво підприємства,

або установи прийняло для себе курс на зниження витрат на енергоресурси,підвищення якості вироблюваної продукції, і підвищення рівня енергетичної безпеки підприємства.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах"

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

З 01 вересня 2016 року набирають чинності наступні стандарти:

 

 • ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення;

 • ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту;

 • ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту;

 • ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова;

 • ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова.

Ці стандарти затверджено Наказом Національного органу стандартизації Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ")  № 125  від 29 квітня цього року. Стандарти України з енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту гармонізовані з міжнародними нормативними документами. 

 

Довідково:

 

Стандарти розроблено громадською спілкою «Асоціація інженерів енергетиків України», ТК 48 «Енергозбереження» спільно з Держенергоефективності.

 

Держенергоефективності звертає увагу!

 

На сьогодні відповідно до чинного законодавства України у сфері стандартизації, яке враховує міжнародну практику, стандарти є інтелектуальною власністю, перебувають у вільному доступі на платній основі.

 

Зазначені стандарти можна придбати у Національному органі стандартизації ДП «УкрНДНЦ» (детальніше за посиланням  http://www.ukrndnc.org.ua/ та на сторінці у Facebook https://www.facebook.com/ukrndnc).

 

Питання безкоштовного доступу до стандартів знаходяться поза межами компетенції Держенергоефективності. З пропозиціями щодо покращення державної політики у сфері стандартизації необхідно звертатися до Національному органі стандартизації та до Мінекономрозвитку.

 

Водночас, слід зазначити, що платний доступ до стандартів спричинено тим, що всі кошти від їх продажу спрямовуються на розвиток національної стандартизації.

 

Така ситуація є нормою у всьому світі і відповідає міжнародній практиці. Так, фінансування центрального секретаріату ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) забезпечується за рахунок членів організації (70%) та надходжень від продажу стандартів організації та інших публікацій (30%).

ОГОЛОШЕННЯ

 

30.06.2015 набрав чинності  наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.05.2015 № 120 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з енергозбереження" (зареєстрований в Мін’юсті 10.06.2015 за  № 686/27131), у зв’язку з чим втратили чинність наступні накази:

 

 • наказ Державного комітету України з енергозбереження від 12.05.1997 № 49 «Щодо Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення»;

 • наказ Державного комітету України з енергозбереження від 09.04.1999 № 27 «Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень»;

 • наказ Державного комітету України з енергозбереження від 15.09.1999      № 78 «Про затвердження Порядку організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств».

Повідомляємо, що Держенергоефективності припиняє видачу свідоцтв на право проведення енергетичного аудиту спеціалізованим організаціям. Раніше видані свідоцтва лишаються чинними відповідно до їх терміну дії.

 

Заяви на атестацію (переатестацію), подані у 2014 році будуть відхилені, документи повернуті заявникам разом з листом-роз’ясненням.

 

В перспективі проведення атестації організацій на право проведення енергетичного аудиту буде визначено на законодавчому рівні.

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.05.2015 № 120 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з енергозбереження"

 

Наказ Держенергоефективності від 15.01.16  № 5 "Про затвердження складу Робочої групи з розробки пропозицій щодо запровадження системи енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту"

У разі наявності питань та пропозицій стосовно включення представників до складу вказаної робочої групи, звертайтесь до Управління енергетичного менеджменту та стандартизації Департаменту технічного регулювання енергоефективності.

див.такожЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГОАУДИТУ ; ПРИЛАДОВЕ ОСНАЩЕННЯ; ВАРТІСТЬ ЕНЕРГОАУДИТУ

Якорь 1

Ми у соцмережах:

 • Facebook
bottom of page