top of page

Навчальні посібники для BSBEEP

Навчальні посібники для BSBEEP
 Інституційні засади реформування муніципальних систем теплопостачання.j
Посібник з питань енергоефективності в будівлях для муніципальних службовців. 2.j
Інституційні вимоги до служб енергоменеджменту та проведення енергоаудиту в Україні..
Посібник з питань енергоефективності в будівлях для будівельників..
Посібник з питань енергоефективності в будівлях для журналістів..
Інституційні вимоги до служб енергоменеджменту та проведення енергоаудиту в Україні..

У рамках програми BSBEEP, з метою підвищення энероэффективности у будівлях -

Центром прикладних досліджень в енергетиці були розроблені "НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ"

в яких відверто та всебічно розглянуті питання енергозбереження!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Інституційні вимоги до служб енергоменеджменту та проведення енергоаудиту в Україні.

У навчальному посібнику наведені основні положення  нормативно-правових документів, що регулюють діяльність служб енергоменеджменту у різних галузях господарювання України, а також нормативні вимоги до проведення  енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) на підприємствах і установах.

Посібник може бути корисним інженерно-технічним працівникам, що пов'язані з впровадженням і роботою служб енергоменеджменту та проведенням енергетичного аудиту, муніципальним службовцям, а також студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Енергоменеджмент","Теплоенергетика" та іншими спорідненими спеціальностями.

  • Термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель.

В навчальному посібнику наведено опис будівельних конструкцій та матеріалів, що використовуються для термомодернізації зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель та основні нормативні  вимоги до улаштування таких  конструкцій.

Посібник може бути корисним інженерно-технічним працівникам, що пов'язані з проектуванням,будівництвом, ремонтом і експлуатацією житлових і комунальних будинків, муніципальним  службовцям, а також студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за спецальностями "Енергоменеджмент","Теплоенергетика" та іншими спорідненими спеціальностями.

  •  Інституційні засади реформування муніципальних систем теплопостачання.

Наведені основні положення нормативно-правових документів що регулюють діяльність суб*єктів муніципальних систем теплопостачання в Україні та відомості щодо інституціональній підтримки питань розвитку елементів муніципальної інфраструктури, а саме систем теплопостачання.

Посібник може бути корисним інженерно-технічним працівникам, що пов'язані з проектуванням,будівництвом, ремонтом і експлуатацією житлових і комунальних будинків, муніципальним  службовцям, а також студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за спецальностями "Енергоменеджмент","Теплоенергетика" та іншими спорідненими спеціальностями.

  •  Посібник з питань енергоефективності в будівлях для муніципальних службовців. 

В посібнику представлені різні технічні аспекти енергоефективності у будівлях, огляд дій з підвищення енергетичної ефективності, а також законодавчі та політичні інструменти, які сприяють просуванню енергоефетивності в будівлях та реалізації політики енергозбереження.

Посібник призначений для підвищення обізнаності муніціпальних службовців у питаннях, пов'язаних з енергоефективністю будинків. Він також може бути корисним студентам вищих навчальних закладів та різним верствам населення.

Даний посібник розроблений та надрукований у рамках виконання проекту BSBEEP(Причорноморський план підвищення енергоефективності будівель), який  профінансовано за рахунок коштів Європейського Союзу.

  •  Посібник з питань енергоефективності в будівлях для будівельників.

В посібнику представлено огляд методологій які, використовуються для визначення енергоефективності  будівель, і різних заходів  щодо скорочення споживання  енергії в будівлях. В ньому описані різні механізми фінансування заходів з підвищення енергоефективності в будівлях, а також законодавчі та політичні інструменти, які сприяють просуванню енергоефективності в будівлях.

Посібник призначений для підвищення обізнаності будівельників у питаннях, пов'язаних з енергоефективністю будинків. Він також може бути корисним дизайнерам, архітекторам, студентам вищих навчальних закладів та різним верствам населення.

Даний посібник розроблений та надрукований у рамках виконання проекту BSBEEP(Причорноморський план підвищення енергоефективності будівель), який  профінансовано за рахунок коштів Європейського Союзу.

 

  •  Посібник з питань енергоефективності в будівлях для журналістів.

 В посібнику представлено огляд методологій які, використовуються для визначення енергоефективності  будівель, і різні можливості та  заходи  щодо скорочення споживання  енергії в будівлях, а також законодавчі та політичні інструменти, які сприяють просуванню енергоефективності в будівлях та реалізації політики енергозбереження.

Посібник призначений для підвищення обізнаності журналістів у питаннях, пов'язаних з енергоефективністю будинків. Він також може бути корисним дизайнерам, архітекторам, студентам вищих навчальних закладів та різним верствам населення.

Даний посібник розроблений та надрукований у рамках виконання проекту BSBEEP(Причорноморський план підвищення енергоефективності будівель), який  профінансовано за рахунок коштів Європейського Союзу.

Ми у соцмережах:

  • Facebook
bottom of page