top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram
розвиток морск.інфрастр.

Розвиток морської інфраструктури 

Розвиток морської інфраструктури України та впровадження в неї інноваційних технологій управління вимагає спеціалістів, здатних на високому професійному рівні вирішувати низку завдань з модернізації та пристосування до існуючого економічного становища.

 

Результатом вирішення цих завдань є створення умов для прискореного технологічного переозброєння портів, забезпечення конкуренто-спроможності їх діяльності, зниження рівня негативних впливів на довкілля, створення конкурентоздатних наукомістких технологій та проведення новітніх наукових досліджень.

Підготовка студентів за спеціальністю 144 Теплоенергетика дає змогу забезпечити Миколаївську та Херсонську області висококваліфікованими фахівцями рівня магістр та доктор філософії в напрямку енергетичного менеджменту.

Ми у соцмережах:

  • Facebook
bottom of page